Aholkularitza pertsonalizatua

iKUDE-ren benetako funtsa, zerbait gehiago nahi dutenentzat.

iKUDEn kudeaketako ohiko beharrei erantzun egokia eman nahi diegu, zerga- eta kontabilitate-arloan tratamendu espezifikoago, indibidualizatuago eta profesionalagoa emanez, enpresan bertan, kudeaketako eta erabakiak hartzeko organoekin harreman zuzen eta jarraituaren bidez.

  • Kontabilitate egituren diseinu eta garapenean aholkularitza eta lankidetza.
  • Administrazio egituren diseinu eta garapenean aholkularitza eta lankidetza.
  • Kontabilitate txostenen kontrol, azterketa eta aholkularitza, kontabilitate-bilakaerari, aldian-aldian edo ekitaldiaren amaieran egin beharreko itxierei eta kontabilitatekudeaketak zerga arloan dituen inplikazioei dagokienez.
  • Txosten analitiko propioak, enpresari egokituak, erraz analizatzeko modukoak eta erabakiak hartzeko baliagarriak. Planteatzen den txosten analitikoa formalismo orotatik urrun dago, eta horrek aukera ematen digu puntu garrantzitsu edo interesdunetan zentratzeko. Erabiltzen dugun metodologiari esker, lehenengo egunetik datuak hartzeko aukera dugu, haiek komentatzekoa, eta balegokio, beharrezko liratekeen doiketa edo zuzenketak egiteko aukera izanez, modu errazato eta eraginkorragoan, behin betiko txostenen zain egon beharrik gabe.
  • Enpresa-likidazioekin, legeztatzeekin eta aurkezteekin zerikusia duten arlo guztietan aholkularitza.
  • Kontabilitatearen kudeaketa eta aholkularitza: Liburuak, tramitazioak eta legeztatzeak, memoria, urteko kontuak eta kudeaketa txostenak. Aurkezpena eta legeztatzea.
  • Gizarte Segurantzan alta edo baja emate, luzamendu, nomina eta kotizazioak.
  • Lan ikuskapenak.
  • Gora-jotzeak eta lan-tramitazioak erakunde publikoetan.
  • Lan-Hitzarmen Propioak idazterakoan aholkularitza eta esku-hartzea.